. DEZINFEKCIJA PROSTORA – ŠTA TA USLUGA PODRAZUMEVA?

DEZINFEKCIJA PROSTORA – ŠTA TA USLUGA PODRAZUMEVA?

Zbog situacije i novih mera koje su uvedene zbog korona virusa, možda razmišljaš da li je pametno da unajmiš osobu za čišćenje kuće, ili ipak da ti očistiš još neki put.

Unajmljivanje osobe podrazumeva da neko s polja dolazi u tvoj stan i pritom ne možeš 100% znati da li je ta osoba preduzela sve mere zaštite i da li je savesna povodom potreba tvog domaćinstva.

To sve NE smanjuje tvoju potrebu za čišćenjem, čak naprotiv sada kada si više vremena tu, i to ne samo ti, već i drugi ukućani i potrebe su veće.

Zato smo tokom razgovora sa našim saradnicima odlučili da ponudimo unovu uslugu preko platorme: Paket Dezinfekcija, koji podrazumeva jednokratnu dezinfekciju prostora, tokom koje preduzimamo sve moguće mere zaštite i obezbeđujemo jedan novi nivo kvaliteta koji je usklađen sa svim novim merama, kako bi ti i cela porodica boravili na čistom i sigurnom prostoru tokom perioda širenja virusa.

U nastavku pročitaj koja sve pravila naši saradnici moraju da ispoštuju kako bi bili u mogućnosti da obavljaju ovaj paket.

1. Mere lične zaštite

Pre čišćenja

Pre čišćenja i dezinfekcije obavezno je staviti zaštitnu opremu. To podrazumeva nošenje odeće dugih rukava koju posle možeš oprati na 90 stepeni. Prilikom pripreme rastvora dezinfekcionog sredstva kao i korišćenja u čišćenju, obavezne su zaštitne rukavice.

Preporučuje se nošenje maski za jednokratnu upotrebu. Kosa je svezana u rep i ne treba zaboraviti ukoliko se nose naočare da ih se ne dodiruje tokom rada.

Čišćenje

Ako je maska navlažena ili zaprljana, mora se odmah zameniti novom čistom i suvom maskom.

Posle čišćenja

Nakon čišćenja, pažljivo skinuti zaštitnu opremu i staviti u dvostruku plastičnu kesu, a zatim oprati ruke sapunom i toplom vodom.

Rukavice za višekratnu upotrebu treba očistiti sapunom i vodom i dezinfikovati 70% alkoholom ili 0,5% rastvorom natrijum-hipohlorita;

Pranje ruku se sprovodi tekućom vodom i sapunom u trajanju od minimum 20 sekundi. Nakon čišćenja, ukloniti masku odgovarajućom tehnikom – ne dirati prednji deo, već otkopčati masku i staviti je u plastičnu kesicu, a zatim oprati ruke sapunom i toplom vodom; Radnu odeću i korišćene krpe treba oprati na 90 ° C uz dodatak deterdženta za veš. Presvući se i istuširati čim se za to stvore uslovi.

2. Kako se obavlja posao

Pranje vodom i deterdžentima za domaćinstvo i upotreba uobičajenih dezinfekcijskih sredstava: hlor (za buđ), sona kiselina (za crne fleke i veliku prljavštinu) i asepsol (površine) su dovoljni za čišćenje površina.

Preporučuje se dezinfekcija prostorija bez prisustva ljudi.

Prostorije koje se čiste neophodno je provetriti prirodnim putem ako to vremenski uslovi dozvoljavaju ili veštački (klima uređaji).

Površine koje se čiste i dezinfikuju su posebno one koje se često dodiruju: površine stolova, kvake i brave na vratima i prozorima, površine u kuhinji, pribor, prekidači za svetlo, podovi, kao i sve površine u kupatilu koje postoje.

Ako su površine vidno prljave, treba ih prethodno očistiti i oprati rastvorom vode i detrdženta pre dezinfekcije. Za dezinfekciju površina efikasna su sredstva na bazi hlora koja se koriste u domaćinstvu i u kojima je koncentracija aktivnog hlora 0,5%, kao i alkoholni rastvori sa najmanje 70% alkohola.

Čišćenje i dezinfekcija prostorija i predmeta, obavlja se s jednog na drugi kraj, tako da očišćena strana ne bude ponovo zaprljana.

Sav otpad koji nastaje tokom čišćenja treba odložiti u plastičnu kesu i beskontaktnu zatvorenu kantu za smeće;

Za dezinfekciju kontaminiranih površina i materijala, ne treba koristiti bocu s raspršivačima, jer prskanje može dodatno proširiti virus i uzrokovati udisanje štetnih čestica i hemikalija.

Krpe koje se koriste za brisanje različitih površina ne smeju se mešati. Kante sa otpacima isprazniti i odneti smeće pri odlasku.

Iako je na klijentu da obezbedi sredstva za čišćenje, obavezno je imati kod sebe hlor, asepsol i alkohol, kao osnovna sredstva dezinfekcije.

**Klijent obezbeđuje sredstva
– kompletna hemija i sva potrebna oprema.
**Saradnik obezbeđuje sredstva – obezbeđuje samo hemiju (komercijalna hemija) i krpe ( usisisvač, kantu i dzoger obezbeđuje klijent ).

3. Pravila komunikacije

Sa klijentom se potvrdi svaka zdravstvena promena – čak i ako neko ima samo kašalj – potrebno je distancirati se od te osobe. To podrazumeva da se ne vboravi u istoj prostoriji sa klijentima i njihovim ukućanima dok se čisti. Ako među klijentima i ukućanima ima osoba koje su rizična grupa – onda te osobe treba da su ili van stana ili u drugoj prostoriji i sa njima se ne stupa u kontakt. Isto važi i za trudnice.

Pre dolaska na adresu obavestiti klijenta 5 minuta ranije, kako bi ostavio otključano, tako da se posao može obavljari beskontaktno. Sa klijentom se ne rukovati, niti mu prilaziti na distancu manju od 2 metra. Nošenje maske se podrazumeva tokom celog vremena čišćenja.

Ako se sprovodi dezinfekcija u prostoru u kome su prethodno boravile osobe koje su zaražene korona virusom, neophodno je provetriti prostorije otvaranjem vrata i prozora. Prostorije se moraju oprati rastvorom vode i deterdženta ili sapuna, nakon čega sledi dezinfekcija hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom.

Pranju i dezinfekciji podležu sve površine i svi predmeti koji postoje u prostoriji.

Iako je na klijentu da obezbedi sredstva za čišćenje, obavezno je imati kod sebe asepsol i alkohol, kao osnovna sredstva dezinfekcije.

Nikad nije bilo lakse doći do beskontaktne uskuge čišćenja i stana u kome si opušten, a tvoji ukućani zdravi i sigurni.