Beskontaktno čišćenje: Naš odgovor na COVID19 je priprema saradnika za sigurno pružanje usluge kroz paket Dezinfekcija.