1 2 3

Osnovne informacije

Detaljan opis zadatka

Lokacija zadatka

Za zadatak dolazi jedna osoba.
Ako želiš 2 osobe za čišćenje, potrebno je da poručiš 2 zadatka.

* Ostavi tačne informacije o stanu. Ukoliko se informacije iz zahteva i stanje na terenu ne poklapaju, saradnik ima prava da odustane.

Generalka traje 7 sati. Ukoliko želiš da promeniš broj sati, potrebno je da naručiš MOJ PAKET;

* Kako bi kandidati razumeli šta su tvoje potrebe, ovde opiši sve šta želiš da se uradi, na koji način, daj približniji opis na osnovu koga ćeš imati odgovarajuće kandidate.I tabelu popuni jer saradnici rade po tome.

Podovi
Kupatilo
Kuhinje
Ostalo
Generalka Generalka traje 7 sati. Ukoliko želiš da promeniš broj sati, potrebno je da naručiš MOJ PAKET
Broj sati
Broj termina
Datum
Ukupna cena
X RSD

Uplata se vrši putem kartice ili uplatnice u trenutku kada sklopiš dogovor sa saradnikom. Ukoliko si saglasan sa cenom zadatka, možeš nastaviti dalje.

urzr-ads-mi-side-left
  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0133
Controller Execution Time ( Controller Task Creater / Post Task Form )  0.0548
Total Execution Time  0.0699
  GET DATA  
No GET data exists
  MEMORY USAGE  
1,248,960 bytes
  POST DATA  
No POST data exists
  URI STRING  
post-task/general
  CLASS/METHOD  
controller_task_creater/post_task_form
  DATABASE:  ezadruga_uradi_zaradi (Controller_task_creater:$db)   QUERIES: 3 (0.0029 seconds)  (Hide)
0.0003   SELECT GET_LOCK('7fbf00afb764148b4c422615b760bb27'300) AS ci_session_lock 
0.0017   SELECT `data`
FROM `urzr_sessions`
WHERE `id` = '475e0c42dcf2624cbef9c2b5938002428dd1a360' 
0.0009   SELECT *
FROM `meta_details`
WHERE `type` = 'city' 
  HTTP HEADERS  (Show)
  SESSION DATA  (Show)
  CONFIG VARIABLES  (Show)