1 2 3

Osnovne informacije

Detaljan opis zadatka

Lokacija zadatka

Za zadatak dolazi jedna osoba.
Ako želiš 2 osobe za čišćenje, potrebno je da poručiš 2 zadatka.

* Ostavi tačne informacije o prostoru. Ukoliko se informacije iz zahteva i stanje na terenu ne poklapaju, saradnik ima prava da odustane.

Ukoliko želiš redovno održavanje kancelarije, predlažemo ti da naručiš REDOVNI BIZ PAKET;

* Kako bi kandidati razumeli šta su tvoje potrebe, ovde opiši sve šta želiš da se uradi, na koji način, daj približniji opis na osnovu koga ćeš imati odgovarajuće kandidate.I tabelu popuni jer saradnici rade po tome.

Podova
Kupatilo
Kuhinja
Ostalo
Biz jednokratno
Broj sati
Broj termina
Datum
Ukupna cena
X RSD

Uplata se vrši putem kartice ili uplatnice u trenutku kada sklopiš dogovor sa saradnikom. Ukoliko si saglasan sa cenom zadatka, možeš nastaviti dalje.

urzr-ads-mi-side-left
  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0135
Controller Execution Time ( Controller Task Creater / Post Task Form )  0.0497
Total Execution Time  0.0651
  GET DATA  
No GET data exists
  MEMORY USAGE  
1,235,504 bytes
  POST DATA  
No POST data exists
  URI STRING  
post-task/biz-single
  CLASS/METHOD  
controller_task_creater/post_task_form
  DATABASE:  ezadruga_uradi_zaradi (Controller_task_creater:$db)   QUERIES: 3 (0.0027 seconds)  (Hide)
0.0004   SELECT GET_LOCK('03443f511363b23f031544e9812c4bd7'300) AS ci_session_lock 
0.0016   SELECT `data`
FROM `urzr_sessions`
WHERE `id` = 'c033e5b8b05f80d592e2a35d13bcbd5fd448b6da' 
0.0007   SELECT *
FROM `meta_details`
WHERE `type` = 'city' 
  HTTP HEADERS  (Show)
  SESSION DATA  (Show)
  CONFIG VARIABLES  (Show)