. Posts tagged "kpatilo"

Kada središ kuću pomisliš konačno je sve čisto, zapitaj se još jedanput. Neke stvari zanemariš i misliš da i nisu toliko prljave i da ih ne treba često čistiti. Ali zapravo nisi ni svesna koji ima bakerija na nekim mestima.