Strategija zaštite od rizika – aktivnosti platforme Uradi-zaradi

Svaki posao ili aktivnost nosi rizik sa sobom. Na platformi Uradi-zaradi kao i na svakom drugom mestu postoje rizici koje smo prepoznali u prethodnim godinama i pokušali da ih sprečimo ili smanjimo u toku samog procesa. Negde smo bili uspešni a negde je zaista neophodno da se posvetimo maksimalno kako bismo unapredili sve te proces sa ciljem smanjenja/sprečavanja rizika koji utiču na korisnike kada sarađuju na platformi.

Ponekad je balansiranje između stvari koje treba da uradiš i zahtevaju poslovi i stvari koje misliš da je ispravno da uradiš pravi izazov. A kao i uvek Uradi-zaradi ti čita misli i prenosi ti svoje aktivnosti na ovom polju kao i  savete za predupređivanje rizika i startegiju zaštite od rizika na platformi. 😉

📌Kvalitetna provera korisnika – obe strane

 


Radi se provera korisnika i njihovog sadržaja čime se rizici koji mogu nastati u radu smanjuju. Ne svi jer neki su isključivo vezani za sam rad ali se smanjuje što se pokazalo kroz naš rad od početka rada platforme do sada jer smo celokupan proces testirali. Naravno, ko i svaki proces, podložan je promeni i unapređenju i verujemo da ćemo ovaj proces dosta unaprediti sa online indentifikacijama i drugim dodatnim proverama koje imamo u planu da uvedemo.

.

📌 Kvalitetna provera sadržaja koji se postavlja na sajtu


Svaki sadržaj koji korisnik unosi na sajtu se proverava čime se neki od sadržaja mogu suspendovati ili se može zaključiti da je neki korisnik nepouzdan ili postoji potencijal za nastanak situacije koja bi proizvela neki od rizika. Ovim se sprečavaju mogući rizici.
Unapređenje procesa naručivanja i podataka koji se unose , provera podataka kroz sistem koji bismo kreirali i analiza online podataka korisnika koji su povezani sa tim nalogom čime bismo radili “proveru digitalne karte korisnika” i osigurali bezbednost za sve ostale korisnike. Ovaj sistem bi bio deo platforme i  sa ciljem osiguranja kvalitetnije provere korisnika i sadržaja.

📌 Jasni i transparentni procesi


Jedna od vrednosti koju komuniciramo i sprovodimo kroz procese jeste transparentnost procesa kako bi svaki korisnik koji dolazi na platformu mogao lako da odluči da li će koristiti platformu ili ne. Procesi su jasni i postavljeni su kroz sistem na platformi i komunciraju se kroz blog i sve ostale kanale u cilju olakšavanja korišćenja i dolaska do usluge. Radimo na stalnom unapređenju istih

📌 Jasne procedure


Svaki korisnik je upućen u sve procedure i dobija jasne instrukcije prilikom naručivanja usluge ili prilikom odlučivanja da se prijavi za poslove i to dobija pre konačne odluke o početku rada kako bi samostalno odlučio o saradnji. Procedure unapređujemo stalno, radimo na tome i sve korisnike obaveštavamo o tome kako bi se upoznali sa istima i lakše koristili benefite platforme. Inovacije su u osnovi svih procedura kao i ciljevi zaštite korisnika u svakom od procedura. Ukoliko neka od procedura nije jasna, uvek su dostupni naši kanali komunikacije da se ista pojasni: email, društvene mreže, kontakt forma na sajtu, support na sajtu, telefonska podrška.

📌 Kvalitetna i dostupna korisnička podrškaJedna od prvih aktivnosti koje smo uveli na platformi jeste korisnička podrška na svim kanalima koje smo imali dostupni tada. Vremenom su se ti kanali uvećavali i podrška se širila. Trenutno imamo dostupne: e-mail, Facebook, Instagram, kontakt forma na sajtu, Drift- chat bot za sva pitanja, slanje komentara i pitanja ispod svakog teksta na blogu, telefonska podrška  – sms, poziv, viber, whatsapp. Svakako, cilj nam je da u budućnosti unapredimo sve ove kanale i uvedemo nove sa ciljem veće dostupnosti. Jedna od velikih prednosti koje kao platforma imamo jeste dostupnost korisnicima za sva pitanja i to je nešto što ćemo i unapređivati. To dosta pomaže u smanjenju rizika jer su korisnici sigurni da uvek dobijaju informaciju, mogu da saznaju sve i da na taj način i sami preduprede neke od potencijalnih rizika.

📌 Uvođenje inovacija


Jedna od karakteritika platforme jesu inovacije u korisničkom iskustvu na sajtu i na terenu. Cilj nam je da sa inovacijama doprinesemo kvalitetnijem iskustvu i da na taj način doprinesemo većem poverenju i korišćenju kao i povratnim informacijama od strane korisnika o njihovim potrebama. Inovacije olakšavaju identifikaciju rizika i njihovo predupređivanje pre samog odlaska na teren a na terenu olakšavaju rad jer daju sigurnost i bezbednost koja je pokazana u procesu na samoj platformi. Inovacije doprinose brzini reakcije i rešavanja situacija kao i efikasnijoj primeni procedura usled neke od  potencijalnih rizičnih situacija.

📌 Rad na unapređenju poreskog sistemaAktivno radimo na promeni i prilagođavanju poreskog sistema za ovu vrstu poslova. Mi smo ograničili naš rad na spajanje dve strane korisnika i u skladu sa zakonskim okvirima. Naravno, ono čemu težimo kao platforma jeste izmena zakonskih okvira u cilju uvođenja u sistem svih načina angažovanja pojedinaca u poreski sistem i trudimo se da aktivno učestvujemo u donošenju zakona koji bi još specifičnije rešio ovaj deo rizika.
Učestovali smo kao jedni od aktera u kreiranju Nacrta zakona o radnom angažovanju zbog povećanog obima posla u određenim delatnostima i jedna od njih su i kućni poslovi. Ovim zakonom želimo da pomognemo da se našim saradnicima i svima koji rade povremeno, po potrebi da bi dopunili budžet imaju pravo na plaćanje poreza po danu rada i time osiguraju sebe i svoju budućnost. Naravno, mi ćemo raditi na svim potencijačnim izmenama i dopunama ovog nacrta ali i drugih zakona kojima ćemo poboljšati kvalitet rada i života u našoj zajednici. Cilj ovih izmena jeste povećanje standarda života i proceduralnije rešavanje rizika koji nastaju iz rada na ovim tipovima poslova.

📌 Digitalizacija usluge


Jedna od glavnih ciljeva jeste digitalizacija usluga održavanja domaćinstva čime se lakše dopire do velikog broja korisnika i omogućava dostupnost velike količine poslova za saradnike kao i podsticanje tržišta na promene i unapređenje. Digitalizacija usluga doprinosi smanjenju prevara, crnog tržišta, efikasnije isplate sa plaćanjem online/isplatom na račun i smanjuje šanse od nefer odabira ko će raditi već samostalnost u radu i odabir kao i dostupnost tržišta uvek kada je neko u mogućnosti da radi. Transparentnost i jednakost šansi ovde dolaze kao vrednosti do izražaja i posledica digitalizacije čime se optimizuje efikasnost. Mi radimo aktivno na promociji i aktiviranju zajednice u podršci kod digitalizacije sa ciljem da se podrška proširi i unapredi sama digitalizacija.

📌 Razvoj platnih sistema – sigurnost isplataMi imamo sistem kartičnog plaćanja koji garantuje isplate jer se novac rezerviše od strane klijenta na sistemu dan unapred i time se garantuje isplata.
Postoje situacije u kojima se vrši neisplaćivanje zarade ali je to jako mali broj slučajeva, čak i zanemarljiv koji se dešava i smanjenje zarade – situacije navedene u dokumentu Saradnja sa Uradi-zaradi i precizno su regulisane i vrši se utvrđivanje situacije i proces medijacije  (https://uradi-zaradi.rs/blog/saradnja-sa-uradi-zaradi-i-pravila-rada)  čime se štite saradnici u ovim situacijama.
Radimo aktivno na tome da se na platformi postave svi indikatori koji će se meriti i pokazivati probleme u sistemu obaveštavanja čime smanjuje šanse za tehničke probleme a povećavamo ažurnost i obaveštavanje korisnika o svakom koraku, a najvažnije je plaćanje i isplate koje funkcionišu automatski, po nalozima. Jako bitan segment je automatizacija procesa koji smo uradili i radimo stalno na unapređenju istih sa ciljem ažurnosti informacija i procesa.

📌 Edukacija o komunikaciji i rešavanju konflikata

Kao platforma ne podržavamo bilo koju vrstu negativnih odnosa prema pojedincima ili razumevanje bilo koje vrste saradnje kao nešto drugo sem kao jednakost u odnosima i saradnji i pružanje usluga u skladu sa zahtevom – poslovni odnos. Misija i vizija nam je usmerena ka transparentnosti, jednakosti i uvažavanju ove vrste usluga. Procedurama smo ovaj rizik smanjili – proverom zahteva uklanjamo zahteve koji nisu u skladu sa vrednostima platforme i koji omalovažavaju pojedince na bilo kom nivou.  Nakon toga, sam odabir zahteva je još jedan vid selekcije od strane saradnika koji biraju korisnike koji su po vrednostima približni njihovom shvatanju saradnje a oni koji su extremi, uvek ostanu bez prijava kandidata.
Ukoliko se ipak dese ove situacije uprkos svim pravilima i procedurama, platforma Uradi-zaradi je tu da se reši situacija.
Radimo na edukaciji korisnika u ovoj oblasti sa ciljem da efikasnije i uspešnije rešavaju situacije koje mogu nastati u saradnji i prouzrokovati rizik. Komunikacija je glavni alat  u saradnji na ovim poslovima na terenu pa je jako bitno posvetiti pažnju tome. U planu su edukacije na ovu temu sa ciljem unapređenja rada korisnika na terenu. Trenutno na našim društvenim mrežama trudimo da pričamo o ovim temama ali ne u meri kojoj je potrebno. U pravilima rada imamo segmente komunikacije ali u nedovoljnoj meri pa je potrebno unaprediti ovaj segment.

📌 Unapređenje kvaliteta usluge saradnikaSaradnici imaju svoje sposobnosti i kvalitet rada koji je individualni i može se desiti da ne dostavljaju ili je kvalitet usluge nizak. To ugrožava njihov rad i rad platforme.U cilju unapređenja,saradnici imaju na svom profilu ocene i komentare koje ostavljaju postavljači sa kojima su sarađivali. One sa niskim ocenama i komentarima sami postavljači ukazuju i sklanjuju iz svog kruga za donošenje odluke za odabir što se pokazalo kao dobar faktor odluke. Naravno, mi radimo i revizije i komunikaciju sa tim postavljačima kako bismo utvrdili da li je situacija bila trenutna ili je to izvršilac koji konstantno tako radi. Radimo sa tim izvršiocima dodatne obuke i edukacije. Ukoliko se ni nakon toga ne popravi situacija, onda su šanse za dalji odabir od strane postavljača jako male što i ukazujemo izvršiocu. Najveći mehanizam tu su ocene i komentari jer daju realnu sliku samog rada izvršioca i odabir od strane postavljača jer sam bira izvršioca koji njemu odgovara na osnovu profila.Ono na čemu ćemo raditi jeste da se profili korisnika unaprede i da imaju svoje statuse spram svog rada a to mogu dužim radom na platformi i još većim benefitima za saradnike koje bismo uveli u narednim fazama.Takođe, matchovanje, tj.povezivanje “pravog saradnika sa pravim klijentom” – to znači da se potrebe jedne strane poklope u kompletu da drugom stranom a to se može postići istraživanjem dobro potreba korisnika i kreiranjem sistema matchovanja pomoću Mashine Learning-a gde bi sistem na bazi svih podataka uradio pravi match čime bi se smanjio ovaj rizik više od 40%.

📌 Uvođenje osiguranjaUsled nedostatka osiguranja za poslovne i transakcione procese, može doći do šteta koje onda spadaju u domen platforme za rešavanje. Ono što imamo kao proceduru jeste da svu štetu nastalu tokom rada koja je namerna snosi ona strana koja je i prouzrokovala. I to su retke situacije jer mi imamo pravila kojima to regulišemo u samim Standardima rada za izvršioce i Pravilima za postavljače.https://uradi-zaradi.rs/blog/za-one-koji-zele-da-znaju-vise-obuka-za-ciscenje  

Osiguranje od štete za korisnike koje je u planu kao i budžet koji bismo izdvojili za to u sklopu platforme.Sprečavanje štete se može smanjiti i još adekvatnijom obukom saradnika za čišćenje prostora i dostavljanje usluge, korišćenje hemije i rad sa opremom koja je dostupna na čemu ćemo raditi u narednom periodu kao deo procesa rada.Može se sprečiti i povećanjem poverenja od strane klijenata u same procese platforme i saradnike kreiranjem još kvalitetnijih saradnika i korisničkog iskustva na platformi i na terenu zajedno sa benefitima koje bismo dodali kroz loyalty programe , čime bi se ovaj rizik umanjio ili čak smanjio na zanemarljiv nivo.


📌 Kreiranje forumaU cilju jednostavnijeg kreiranja zajednice koja može da deli svoja iskustva, savete, znanja, povezuje se, u planu je da kreiramo forum za našu zajednicu Uradi-zaradi. Smatramo da će to doprineti aktivnosti zajednice, deljenju iskustva i ideja za unapređenje zajednice i pomoć jedni drugim za sve što je potrebno članovima. Takođe, promocija dobrih iskustava i analiza loših preko Uradi-zaradi ali i drugih organizacija za ove poslove kao i promocija brendova i alata za kvalitetnijiji rad na terenu, komunikacione alate, edukacije, a pre svega deljenje dobrih stvari sa drugima radi unapređenja kvaliteta života pojedinaca koji su korisnici.

Platforma Uradi-zaradi je kreirala startegiju zaštite od rizika na platformi i teži tome da polako realizuje sve planirane aktivnosti kako bi unapredila rad na platformi i poboljšala svoje procedure kao i kvalitet života saradnika.
Analizu rizika možeš pogledati ovde i dati svoje sugestije: https://uradi-zaradi.rs/blog/analiza-rizika/
A koje smo sve aktivnosti planirali i korake da preduzmemo u cilju unapređivanja smanjenja/sprečavanja rizika smo pomenuli konkretno i ovde: https://uradi-zaradi.rs/blog/koraci-za-sprecavanje-smanjenje-konkretnih-rizika/ a ovaj blog je u cilju predstavljanja potencijalnih rizika na platformi.

#Saveti za predupređivanje rizika

Prati pravila i procedure

Prati sva pravila koja si dobio na platformi i sigurno ćeš imati uspešnu saradnju. Ukoliko se pak desi da imaš nedoumice, informiši se i uvek znaj da platforma Uradi-zaradi je tu kao podrška za svakog korisnika.

Smanji potencijalne rizike komunikacijom

Nije uvek bitno šta si sve uradio, već i koliko si vremena potrošio, ako je rad u pitanju ili koliko je bilo zaprljano pa uvek probaj komunikacijom da rešiš tu situaciju ili se uvek informiši ukoliko nisi siguran/na kako tu površinu da očistiš. Probaj da dobiješ sve neophodne informacije. Ukoliko pa se desi da se situacija javi uprkos tome, onda se uvek osloni na nas i naš tim kao punu podršku u rešavanju iste.

Ili pak pokušaj da se dobro pripremiš i informiše kako bi sve situacije izbegao/la. Naravno, nije moguće predvideti sve ali probaj da iz iskustva kreiraš neke korake u svojim mislima kako bi rešio situaciju. Ukoliko pak nisi siguran/na, uvek probaj da se pozoveš na nas i bez konflikta uputiš na platformu Uradi-zaradi korisnika i napustiš prostor.

Budi spreman na sve

-nekada nam iskustvo jako pomaže da rešimo neku situaciju a nekada nam to odmaže

Bitne aktivnosti vode do postizanja ciljeva. Pa je savet da se u saradnji  fokusiraš na bitne aktivnosti , cilj i razlog tvog dolaska tu kao i šta sve možeš da uradiš da to završiš u skladu sa pravilima dobre prakse – na primer ukoliko se ne osećaš dobro da se fokusiraš na to da obavestiš korisnika i da onda kreneš u proces da sebi pomogneš. I budi spreman na sve potencijalne situacije, jer rad sa ljudima je jako kompleksan zbog individualne ličnosti svakog pojedinaca i njegovih navika.

Ali uvek se osloni na pravila i procese i znaj kome možeš da se obratiš – platformi Uradi-zaradi.

Upravljanje rizicima je proces planiranja, kontrole i kreiranja novih politika za rešavanje rizika.⁣
Dobro upravljanje rizicima omogućava više uspešnih saradnji, smanjuje stres i dovodi do kvalitentnije realizacije i dobijanja usluge.

Koji su tvoji predlozi /sugestije oko potencijalnih rizika?

🕐 🕐

Ukoliko već u svojoj glavi imaš neke primere koji su se desili ili ideje koje bi podelio/la sa nama oko samih rizika, piši nam! 

Postavi komentar